Biostatech é unha spin-off de Bioestadística creada por investigadores e especialistas con ampla e contrastada experiencia na aplicación de métodos estatísticos ás ciencias da Vida e a Saúde.

CONTACTA CONNOSCO:

Edificio Emprendia. Campus Vida, s/n
15782 Santiago de Compostela
+34 981594530 /+34 672 771 319

BIOSTATECH dispón dunha serie de produtos e servizos de asesoramento, que son clasificados en función da fase de desenvolvemento dos traballos propostos, nivel de complexidade e prazo de entrega.

Ver máis

A utilización da estatística no ámbito da empresa, é a ferramenta esencial para obter información que axude a achegar solucións a necesidades e problemas concretos, incrementando a eficiencia no proceso de toma de decisións.

Ver máis

Para os investigadores resulta fundamental a adquisición de novos coñecementos para deseñar e desenvolver adecuadamente as súas investigacións, e ser coñecedores de novas ferramentas que lles permitan ampliar obxectivos e mellorar os resultados.

Ver máis