Área de xestión


Vicente Lustres Pérez

Director xerente e administrador

INFORMACIÓN

Área de Asesoramento, Formación e I+D+i

María P. Pata
Directora técnico-científica e Responsable da área de Asesoramento, formación e I+D+i

INFORMACIÓN

María J. Pérez Haro
Consultora senior do Departamento de Asesoramento, formación e I+D+i

INFORMACIÓN

Marta Cuntín González

Consultora senior del Departamento de Asesoramiento, formación e I+D+i

INFORMACIÓN

José Luis Otero Ferrer
Consultora Senior do Departamento de Asesoramento, Formación e I+D+i

INFORMACIÓN

Sergio Olmos Pardo
Colaborador de Biostatech

INFORMACIÓN

Andrea Cadarso Rebolledo
Colaboradora e cofundadora de Biostatech

INFORMACIÓN

María P. Pata
Directora Técnico-Científica e Responsable da área de Asesoramento, Formación e I+D+i

INFORMACIÓN

María J. Pérez Haro
Consultora Senior do Departamento de Asesoramento, Formación e I+D+i

INFORMACIÓN

Marta Cuntín González

Consultora senior do Departamento de Asesoramento, Formación e I+D+i

INFORMACIÓN

José Luis Otero Ferrer
Consultor senior do Departamento de Asesoramento, Formación e I+D+i

INFORMACIÓN

Sergio Olmos Pardo
Colaborador de Biostatech

INFORMACIÓN

Andrea Cadarso Rebolledo
Colaboradora e cofundadora de Biostatech

INFORMACIÓN