José Luis Otero Ferrer

Consultor senior do Departamento de asesoramento, formación e I+D+i

Licenciado en Bioloxía (UDC). Master Universitario en Técnicas Estatística (UDC, USC e UVigo). Doutorando en Ciencia, tecnoloxía e xestión do mar (UVigo).

Ampla experiencia en investigación en o desenvolvemento de múltiples proxectos con distintas institucións. Inicialmente a partir de prácticas realizadas en empresa en Isidro do Cal (control estatístico de calidade), e o desenvolvemento dun proxecto de modelización estatística na Oficina de Medio Ambiente (UDC). Investigador colaborador de o  Institut de  Ciències do Mar ( ICM-CSIC) (Barcelona), e investigador asociado a un proxecto europeo desenvolto por o  Observatorie  Océanologique de  Banyuls (Francia). Contrato predoctoral Ministerial en a UVigo (2014-2017).

Experiencia en docencia, e especialista en múltiples metodoloxías estatísticas avanzadas, clasificación supervisada, análise de imaxe e simulacións matemáticas, entre outras.

Alto nivel en programación: R, Matlab, Python.