María P. Pata

Directora Científica e responsable da Área de asesoramento, formación e I+D+i

Directora Científica da Área de Asesoramento, Formación e I+D+i.

Doutora en Bioloxía e Máster en Bioestatística pola USC, con estudos en Medicina (UNAV e USC).
Ten unha ampla experiencia investigadora na USC (Laboratorio de Invertebrados Mariños e Unidade de Bioestatística de Medicina) (2004-2010), e no Instituto Pirenaico de Ecoloxía (CSIC) (2010-2014). Responsable da Área de asesoramento de Biostatech desde o ano 2015.

Altos coñecementos e experiencia na aplicación de múltiples técnicas e ferramentas estatísticas. Especialista en modelos de regresión avanzados (GAM), modelos STAR e extensións, estatística espacial, modelos mixtos, metaanálise, e en estatística aplicada á empresa (datos complexos, modelos predictivos e series temporais). Programación en R.