Sergio Olmos Pardo

Colaborador de Biostatech

Grao en Matemáticas (Temple University) e en Ciencias Económicas e Matemáticas (The  Open  University). Actualmente finalizando o Máster de  Bioestatística e  Bioinformática da  Universitat de Barcelona.