Recoñecemento científico por parte de:

  • Avaliada científicamente pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), Campus Vida (USC) e Grupo de Bioestatística da USC (GRID-BDS)
  • Única spin-off de bioestatística recoñecida científicamente pola Rede Nacional de Bioestatística (Biostatnet) e polo Interdisciplinary Center of Bioestatística da USC (ICBUSC)
  • Recoñecida como spin-off do Centro de excelencia internacional Center for Research in Molecular Medicine and Chronic Diseases (CIMUS) da USC https://www.usc.es/cimus/en/spin-offs.

Recoñecemento como EBT:

  • Primeira spin-off de bioestadística de España cualificada como Empresa de Base Tecnolóxica 2011 (EBT) (Xunta de Galicia).
  • Recoñecida como EBT pola Rede Española Matemática-Industria (math-in).
  • Premio á Mellor Iniciativa Empresarial USC á Mellor Empresa de Base Tecnolóxica Consolidada 2022 (I Edición).

Outros:

  • Membro do Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga). http://www.bioga.org/.
  • Empresa Agrobiotech 2017.  http://agrobiotech.gal/.
  • Máxima cualificación (5 estrelas) en innovación segundo o Informe Innobench