Recoñecemento científico por parte de:

  • Avalada científicamente pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), Campus Vida (USC) e Grupo de Bioestatística da USC (GRIDECMB).
  • Spin-off de bioestatística recoñecida científicamente pola Rede Nacional de Bioestatística (Biostatnet) e polo Interdisciplinary Center of Biostatistics da USC (ICBUSC). http://icbusc.com/
  • Recoñecida como spin-off do Center for Research in Molecular Medicine and Chronic Diseases (CIMUS) da USC. https://www.usc.es/cimus/en/spin-offs

Recoñecemento como EBT:

  • Primeira spin-off de bioestatística de España cualificada como Empresa de Base Tecnolóxica (EBT) (Xunta de Galicia).
  • Recoñecida como EBT por parte da Rede Española Matemática-Industria (math-in).

Outros: