Medicina e odontoloxía

  • Cardioloxía. Estudos de riscos asociados á afección de enfermidades cardiovasculares.
  • Cirurxía. Determinación de eficiencia de diversas técnicas de diagnóstico e posterior tratamento.
  • Estomatoloxía. Varios estudos referidos a enfermidades bucais (xenxivites, periodontite,…), desenvolvemento do cancro de boca, eficiencia e seguridade de fármacos e tratamentos, influencia de diversos biomarcadores, cirurxía maxilofacial,…
  • Fisioloxía. Numerosos estudos relacionados coa obesidade.
  • Medicina Interna. Estudos referidos a enfermidades frecuentes (diabetes e alerxias).
  • Neurociencia. Estudos relacionados coa actividade cerebral.
  • Neuroloxía. Determinación de eficiencia de distintos tratamentos orais e cirúrxicos de enfermidades dexenerativas. Deseño e seguimento de estudos de pacientes de Parkinson e Esclerose Múltiple.
  • Odontoloxía. Numerosos traballos executados en distintas fases de estudo, desde o deseño-estimacións de tamaño muestral, determinación de mostras necesarias, creación da ferramenta de xestión de datos, como de análise estatística con utilización de varias metodoloxías en temas referidos a transplantes, implantes, diminución da dor, asimetría, estudos xerodontológicos, hixiene, material odontolóxico, etc.
  • Oftalmoloxía. Estudos de eficiencia, control e tratamento de medicamentos en enfermidades dexenerativas (EMD). Desenvolvemento da ferramenta de xestión e recollida de datos. Estudos de metaanálise.
  • Oncoloxía. Estudos de cancro de mama e de pulmón.
  • Pediatría. Estudo nutricional de poboación infantil en área pertencente a un país centroamericano.

Big Data e machine learning

  • Análise de grandes bases de datos no sector enerxético e industrial.

Gran empresa

  • Modelo predictivo de vendas.
  • Segmentación producto-cliente.

Publicidade e Marketing

  • Estudo de clientes-diana en empresa de reservas de hotel.
  • Estudo de audiencias televisivas.

Sector financeiro

  • Aplicación de modelos GAM e GAMLSS en predicción de gasto de clientes.
  • Estudo de estadística espacial.

Sector Agroalimentario

  • Estudo de beneficios de novos productos lácteos.
  • Modelización de riscos en procesos productivos.

Bioloxía e Ecoloxía

  • Acuicultura. Cultivo de novos recursos mariños explotables; estudos de enfermidades de peixes de cultivo.
  • Bioloxía Mariña. Numerosos estudos de distribución e abundancia de diversos recursos mariños. Estatística espazo-temporal.
  • Bioloxía Molecular. Estudos de bioquímica e xenética.
  • Ecoloxía-Botánica. Estudos de estadística espacial. Estudos de biodiversidade.
  • Microbioloxía. Estudos de ocurrencia de enfermidades parasitarias.
  • Zooloxía. Estudos de biodiversidade.

Economía da Sáude

  • Medición de eficiencia en atención primaria.

Económicas e Empresariais

  • Estudos de supervivencia e productividade no ámbito empresarial.
  • Análise de enquisas–ecuacions estructurais.
  • Metaanálise.

Enfermería

Estudios relacionados con:

  • Atención de pacientes de enfermidades contaxiosas
  • Evolución de pacientes xeriátricos
  • Efecto da musicoterapia.
  • Deseño e análise de enquisas.
  • Estudos nutricionais.

Enxeñería forestal

  • Estudos espazo-temporais de ocorrencia de incendios forestais en Galicia.

Enseñería química

  • Deseño experimental.

Óptica

  • Estudo comparativo de métodos utilizados en optometría.
  • Estudo comparativo de lentes progresivas.

Psicoloxía

  • Deseño e análise de enquisas.
  • Estudos de mediadores e moderadores en intervencions para a prevención da depresión.
  • Mellora e control de ferramientas para atención de pacientes con depresión.

Veterinaria

  • Estudos espacio-temporais de desenvolvemento de fascioliase e enfermidades de gando vacún.