Medicina e odontoloxía

 • Cardioloxía. Estudos de riscos asociados á afección de enfermidades cardiovasculares.
 • Cirurxía. Determinación de eficiencia de diversas técnicas de diagnóstico e posterior tratamento.
 • Estomatoloxía. Varios estudos referidos a enfermidades bucais (xenxivites, periodontite,…), desenvolvemento do cancro de boca, eficiencia e seguridade de fármacos e tratamentos, influencia de diversos biomarcadores, cirurxía maxilofacial,…
 • Fisioloxía. Numerosos estudos relacionados coa obesidade.
 • Medicina Interna. Estudos referidos a enfermidades frecuentes (diabetes e alerxias).
 • Neurociencia. Estudos relacionados coa actividade cerebral.
 • Neuroloxía. Determinación de eficiencia de distintos tratamentos orais e cirúrxicos de enfermidades dexenerativas. Deseño e seguimento de estudos de pacientes de Parkinson e Esclerose Múltiple.
 • Odontoloxía. Numerosos traballos executados en distintas fases de estudo, desde o deseño-estimacións de tamaño muestral, determinación de mostras necesarias, creación da ferramenta de xestión de datos, como de análise estatística con utilización de varias metodoloxías en temas referidos a transplantes, implantes, diminución da dor, asimetría, estudos xerodontológicos, hixiene, material odontolóxico, etc.
 • Oftalmoloxía. Estudos de eficiencia, control e tratamento de medicamentos en enfermidades dexenerativas (EMD). Desenvolvemento da ferramenta de xestión e recollida de datos. Estudos de metaanálise.
 • Oncoloxía. Estudos de cancro de mama e de pulmón.
 • Pediatría. Estudo nutricional de poboación infantil en área pertencente a un país centroamericano.

Big Data e machine learning

 • Análise de grandes bases de datos no sector enerxético e industrial.

Gran empresa

 • Modelo predictivo de vendas.
 • Segmentación producto-cliente.

Publicidade e Marketing

 • Estudo de clientes-diana en empresa de reservas de hotel.
 • Estudo de audiencias televisivas.

Sector financeiro

 • Aplicación de modelos GAM e GAMLSS en predicción de gasto de clientes.
 • Estudo de estadística espacial.

Sector Agroalimentario

 • Estudo de beneficios de novos productos lácteos.
 • Modelización de riscos en procesos productivos.

Bioloxía e Ecoloxía

 • Acuicultura. Cultivo de novos recursos mariños explotables; estudos de enfermidades de peixes de cultivo.
 • Bioloxía Mariña. Numerosos estudos de distribución e abundancia de diversos recursos mariños. Estatística espazo-temporal.
 • Bioloxía Molecular. Estudos de bioquímica e xenética.
 • Ecoloxía-Botánica. Estudos de estadística espacial. Estudos de biodiversidade.
 • Microbioloxía. Estudos de ocurrencia de enfermidades parasitarias.
 • Zooloxía. Estudos de biodiversidade.

Economía da Sáude

 • Medición de eficiencia en atención primaria.

Económicas e Empresariais

 • Estudos de supervivencia e productividade no ámbito empresarial.
 • Análise de enquisas–ecuacions estructurais.
 • Metaanálise.

Enfermería

Estudios relacionados con:

 • Atención de pacientes de enfermidades contaxiosas
 • Evolución de pacientes xeriátricos
 • Efecto da musicoterapia.
 • Deseño e análise de enquisas.
 • Estudos nutricionais.

Enxeñería forestal

 • Estudos espazo-temporais de ocorrencia de incendios forestais en Galicia.

Enseñería química

 • Deseño experimental.

Óptica

 • Estudo comparativo de métodos utilizados en optometría.
 • Estudo comparativo de lentes progresivas.

Psicoloxía

 • Deseño e análise de enquisas.
 • Estudos de mediadores e moderadores en intervencions para a prevención da depresión.
 • Mellora e control de ferramientas para atención de pacientes con depresión.

Veterinaria

 • Estudos espacio-temporais de desenvolvemento de fascioliase e enfermidades de gando vacún.