Produtos e Servizos

BIOSTATECH conta con diversos produtos de asesoramento e formación, que responden ás distintas necesidades dos investigadores. Os produtos de asesoramento engloban o deseño de experimentos, a análise de datos, a elaboración de informes e memorias científico-técnicas, e o desenvolvemento de publicacións científicas.

Así mesmo, contémplase a posibilidade de colaborar e apoiar a grupos de investigación na fase de captación de financiamento. Pola súa banda, os produtos de formación presentan distintos niveis: básico, intermedio e avanzado. Do mesmo xeito, a nosa empresa levará a cabo cursos especializados dirixidos a responder as necesidades concretas que xorden desde determinadas áreas de coñecemento, e a formar aos investigadores na utilización de ferramentas estatísticas, especialmente en software libre, por exemplo en R (http://www.r-project.org/).

Asesoramento a investigadores

Ver más

Asesoramento a empresas

Ver más

Tarifas e protocolo de asesoramento

Ver más

Formación

Ver más

Memorias para axudas de I+D+i

Ver más

Traballos realizados

Ver más

Contratos e convenios

Ver más