Asesoramento a empresas

A utilización da estatística no ámbito da empresa, é a ferramenta esencial para obter información que axude a achegar solucións a necesidades e problemas concretos, incrementando a eficiencia no proceso de toma de decisións.

Que necesidades pode ter a túa empresa

Mellora de procesos productivos

Incremento de rendibilidade (tempos, custos,…)
Optimización de procesos de monitoraxe do control de calidade (revisión ou actualización de gráficas ou diagramas de control…)

Mellora de procesos produtivos

Clasificación/segmentación de produtos-clientes..
Estudos de mercado (potenciais clientes, sectores emerxentes…)
Modelos predictivos de vendas (temporais e/ou espaciais)

Integración de software/ferramentas de análises de datos.

Desenvolvemento de plans estratéxicos

Determinación de estratexias produtivas en función de previsión de vendas, ou demandas de clientes.
Incremento de rendibilidade en vendas (persoal, redución de devolucións de material…).
Simulacións financeiras
Modelos de predición de riscos.
Actualización e mellora de produtos
Creación de novos produtos
Incremento de visibilidade e investimentos publicitarias (internet e outros medios).

Onde achegamos valor?

Deseño de estudios
Tratamiento e análisis de datos
Interpretación de resultados
Implementación de software estatístico (software R)