Asesoramento a investigadores

BIOSTATECH dispón dunha serie de produtos e servizos de asesoramento, que son clasificados en función da fase de desenvolvemento dos traballos propostos, nivel de complexidade e prazo de entrega.

PRE: ASESORAMENTO METODOLÓXICO PREVIO Á TOMA DE DATOS.

Dentro deste produto intégrase todo o relacionado cun adecuado deseño de experimentos previo á toma de datos:

Uso das técnicas máis adecuadas de mostraxe para a correcta obtención de datos

Estimación do tamaño muestral

Cálculo da área mínima

Determinación dos estadísticos finales

Do mesmo xeito, intégranse os estudos nos que os investigadores teñen un prediseño do seu experimento e mesmo algún conxunto inicial de datos, e o obxectivo é comprobar, corrixir ou validar tal deseño

O orzamento estará determinado pola complexidade dos traballos e condicións establecidas.

EST: ANÁLISE BIOESTADÍSTICO COMPLETO.

Este produto integra a análise e tratamento de datos, que adoita corresponderse a procesos relacionados con:

Estudo da natureza dos datos para analizar

Análise exploratorio dos datos

Valorización das técnicas de mostraxe empregadas (estimación de erros)

Elección do tipo de análise de datos a realizar

Determinación do modelo estatístico máis adecuado

Análise de datos

Proceso de validación de resultados

Realización dun informe ou memoria cos resultados alcanzados.

O orzamento estará determinado pola complexidade dos traballos e prazo de entrega.

ZERO: ASESORAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS PARA AYUDAS DE I+D+I.

BIOSTATECH, se integrará en los procesos de captación de financiación de sus clientes.

PUB: DESARROLLO DE MEMORIAS, PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y TESIS DOCTORALES

Se trata del producto más completo de BIOSTATECH, que suele ser una extensión de alguno de los anteriores. Dependiendo de su grado de integración en procesos previos, y la complejidad añadida en el desarrollo del producto final, se contemplan presupuestos ajustados a cada caso.