Formación

Os produtos de formación divídense en catro tipos:

BÁSICO

(Bioestadística descritiva, inferencia bioestadística, regresión e correlación, análise da varianza, introdución a R, etc.)

INTERMEDIO

(Cursos de nivel intermedio de técnicas e ferramentas estatísticas)

AVANZADO

(Técnicas e modelos avanzados impartidos por especialistas de prestixio internacional)

ESPECIALIZADO

(Técnicas e ferramentas avanzadas aplicables a determinadas áreas)

Establécense en función do medio de execución:

FORCONT: Cursos de formación continúa integrados en el marco de la formación impartida desde la USC, y enfocados principalmente para investigadores del ámbito universitario.
BIOSTAT:cursos propios organizados e xestionados desde BIOSTATECH, enfocados a investigadores do ámbito universitario, de organismos públicos e privados.

INHOUSE: Cursos a medida para grupos ou equipos de OPI e empresas (só docencia).

Os cursos terán unha duración de entre 16 e 30 horas, sendo os máis habituais os de 20-24 horas.

As tarifas (en concepto de inscrición), responden á complexidade e duración dos distintos cursos:

Básico

200-300€

Intermedio

300-350€

Avanzado

400-500€

Especializado

200-500€

Nos cursos nos que BIOSTATECH, só fágase responsable da docencia as tarifas (*) serán:

Básico

100 €/hora

Intermedio

120-140 €/hora

Avanzado

180 €/hora

Especializado

120-180 €/hora