Memorias para axudas de I+D+i

Proxectos concedidos a clientes:

“Consolidación da Rede Nacional de Bioestadística: Biostatnet”. Ministerio de Economía e Competitividade. Concedido: Setembro 2012.

“Axudas de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do SUG. Modalidade de grupos con potencial de crecemento: GI-2127”. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. Concedido: Octubre 2013.

Programa de “Accións Conxuntas hispano-alemás” (DAAD). GRIDECMB. Concedido: Novembro 2013.

 “Novas ferramentas estatísticas e computacionais aplicadas a investigaciónen Saúde, Deporte e Medio Ambiente: Rede INBIOEST”. Consellería de Educación eOrdenación Universitaria. Xunta de Galicia. Concedido: Septiembre 2014.

Fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación. Proxecto: !Bioestadística para vivir e como vivir da estatística”. Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT). Ministerio de Economía e Competitividade. Concedido: Novembro 2014.