Traballos realizados

Medicina e Odontoloxía

Cardioloxía
Cirurxía
Estomatología
Fisioloxía
Medicina Interna
Neuroloxía

Nutrición
Odontoloxía
Oftalmoloxía
Oncoloxía

Bioloxía

Acuicultura
Bioloxía Marina
Ecoloxía-Botánica

Microbioloxía
Zooloxía

Outros campos de traballo

Big Data
Economía da Saúde
Empresariales
Enxeñería Forestal

Publicidade
Psicoloxía
Veterinaria