Desde BIOSTATECH levamos a cabo diversas actividades formativas de tipo presencial ou audiovisual, baixo demanda, enfocadas a investigadores e empresas, sobre diversas técnicas, metodoloxías ou ferramentas estatísticas (especialmente Rstats,  https://www.r-project.org/) con distintos niveis de complexidade.

BIOSTATECH proporciona cursos enfocados aos teus obxectivos concretos, en función do teu nivel inicial de coñecementos: Básico, Intermedio, Avanzado ou Especializado.

A duración, nivel de complexidade e adecuación de contidos destas actividades, son establecidas e consensuadas en función das necesidades concretas de cada cliente.

Cursos e Seminarios.

Talleres e workshops.

Reunións científicas.

Pílulas audiovisuais.

Pílulas formativas

TAMAÑO MUESTRAL  ¿CÓMO ESTIMAR N ADECUADAMENTE? ESTIMACIÓN PUNTUAL

TAMAÑO MUESTRAL ¿CÓMO ESTIMAR N ADECUADAMENTE? CONTRASTES DE HIPÓTESIS

INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE ESTADÍSTICO R (I)

INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE ESTADÍSTICO R (II)

Queres recibir máis información ou un orzamento sen compromiso?