Biostatech achega solucións de asesoramento, consultivas ou formativas a institucións, en función das necesidades demandadas.

Servizos

 • Deseño de estudos, validación de enquisas.
 • Tratamiento e análise de datos.
 • Elaboración de memorias técnico-científicas.
 • Actividades formativas.
 • Deseño de estudos.
 • Creación de plantillas para recollida de datos.
 • Deseño e validación de enquisas.
 • Tratamiento e análisis de datos de encuestas.
 • Apoio en elaboración de memorias de captación de financiamento.
  • Tratamento estadístico e implementación, en memorias de xustificación e seguimento.
  • Organización, coorganización e/ou docencia de cursos, talleres e seminarios.
  • Píldoras formativas.

Os nosos compromisos

formacion

Formación

Recurso 17

Implementación de la metodoloxía estadística máis adecuada

Recurso 16

Resultados robustos e fiables

Recurso 15

Acompañamento do estudo nas súas distintas fases

¿Queres recibir máis información ou un orzamento sen compromiso?